AREND değişime hazırlanan şirketlere İnsan Kaynakları Yönetimi ve Eğitim Hizmetleri sunar ve organizasyonel etkinlik sağlamalarına yardımcı olur.

Yöneticilere politikaların formülasyonunda danışmanlık sunar, performansın iyileşmesi için stratejiler öneririz. Çalışanların şirketin genel stratejileri ve iş hedefleri ile bütünleşmeleri için destek veririz. İK Sistemleri geliştirilmesi ve İK programlarının ve uygulamalarının operasyonlara entegre edilmesi konularında İnsan Kaynakları yetkilileri ile birlikte çalışırız.

AREND çeşitli İş, Yönetim ve Operasyon konularını içeren, kurumsal ve kişisel becerilerin gelişimine odaklı, özel olarak tasarlanmış Eğitim Programları sunar.

Eğitim Programları her durumda kuruluşun özel ihtiyaçlarına uygun olacak ve herkesin aktif katılımını gerektirecek şekilde yeniden tasarlanır. Konular, bilgi paylaşımı, ve deneyim aktarma yoluyla işlenir ve ağırlıklı olarak karşılıklı iletişim ve interaktif eğitim yaklaşımı ile doğaçlama olarak sunulur.

Ayrıca, çeşitli iş konuları, işletme sahipleri veya üst düzey yöneticiler için bireysel programlar halinde özelleştirilerek ve interaktif “bire bir” oturumlar şeklinde ele alınabilir.

İnsan Kaynakları Yönetimi

  • Politikalar ve Sistemler
  • Seçme ve İşe Alma
  • Kariyer Planlama
  • Performans Yönetimi

Eğitim

  • Gelişimsel Eğitim Planlama
  • Koçluk ve Mentorluk
  • Üst Düzey Yönetici Eğitim Programları
  • Yönetici Eğitim Programları
  • Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi
TOP