AREND olarak, hiç kimsenin işini ondan daha iyi bilmeyeceğimize ve yapamayacağımıza inanır, ancak birlikte daha iyi sonuçlar elde edeceğimize güveniriz. Bu nedenle çalışacağımız konuyu, kişileri ve ortamı çok iyi tanımayı isteriz. Önce insana dokunur, sonra ürünleri, malzemeyi, süreçleri ve pazarları yakından inceleriz.

AREND İNCELEME, bu amaçla şirketin düzenini ve durumunu irdeleyen, geleceğini tasarlayan ve tüm fonksiyonlarını yarattıkları katma değer yönüyle değerlendiren bir ilk adımdır. Yerine göre Kurumsal Denetim, Stratejik Denetim ve Üretim Denetimi ile şirketin tüm boyutlarının derinlemesine analizini içerir, sorunların ayrıntılarına iner ve bir veri tabanı oluşturur. Şirketin gerçek ihtiyaçlarını ve isteklerini tanımlamayı, Denetim Raporu adı altında sonuçlarını raporlamayı ve ileriye dönük ortak çalışma için bir Eylem Planı hazırlamayı sağlar.

AREND ÇÖZÜM, rapor, eylem planı ve veri tabanından hareketle tüm çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin katılımı ve şirket sahiplerinin kararlılığı ile daha iyi olmanın arayışı için başlatılan bir ortak çalışma platformudur. Birlikte düşünmeye, araştırmaya, çok çalışmaya, hemen yararlanılabilecek sonuçlar üretmeye ve somut ve ölçülebilir gelişmeler elde etmeye yönelik bir süreçtir.

AREND UYGULAMA ise üzerinde fikir birliğine varılmış olan çözümlerin, kurum çapında, işletme alanında, pazarlarda, omuz omuza çalışarak uygulanması ve sürdürülebilir başarı için stratejik yönetim planlarının içinde yer alması için sağlanan uzun soluklu bir destektir.

TOP