AREND uluslararası rekabette iddialı firmalara Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri sunarak iş amaçlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

İyileştirme veya değişim konusunda farkındalık yaratmada yöneticilerle işbirliği içinde oluruz. Yönetim stratejilerinin kurumsal hedeflerle aynı çizgide yer almasına yardım ederiz.

Şirketin durumunu değerlendirmede ve hissedarların, müşterilerin ve çalışanların ihtiyaçlarına cevap vermede işin bizzat içinde yer alarak çalışırız. Değişim politikaları üzerinde tüm paydaşlarla işbirliği yaparak, kurumsal örgütlenme, yeniden yapılanma, kalite yönetimi, bilgi teknolojileri ve stratejik planlama konularına odaklanırız. Güncel ve gelecekteki gereksinimlere en uygun Bilgi Sistemlerinin tasarlanması ve Teknolojilerin seçilmesi ve uygulanması için hizmet veririz. İnsan Kaynakları konularını ele alır ve somut başarılar yaratmak için varolan işgücünü motive ederiz.

Gözle görülür derecede daha iyi sonuçlar elde etmek amacıyla yönetim sistemlerinin geliştirilmesini üstlenir, çalışanlara liderlik ve takımlara rehberlik yaparız. Gerekli görüldüğünde koçluk ve eğitim programları ile iyileştirme planlarını uygularız.

AREND mükemmellik için Stratejik Yönetim yolunu açan performansa dayalı Bütçeleme ve Kontrol sistemleri kurmak üzere metodoloji ve rehberlik de sunmaktadır.

Üst Yönetim

  • Kurumsal Yapılanma
  • Şirket Sistemleri
  • Değişim Yönetimi
  • Toplam Kalite Yönetimi
  • Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri

Stratejik Yönetim

  • Stratejik Değerlendirme
  • Strateji Geliştirme
  • İş Planlama
  • Uygulama ve Kontrol
  • Performansa Dayalı Bütçe Sistemleri
TOP