AREND büyümeyi amaçlayan sanayi işletmelerine Endüstriyel Danışmanlık Hizmetleri sunarak operasyonel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.

Zorluklarla ve değişimle başa çıkma konusunda üst düzey yöneticilerle birlikte çalışırız. Şirketin pazara yaklaşımı ile uyumlu ürün stratejilerinin belirlenmesine yardımcı oluruz. Ürün ve hizmetlerin belirtilen müşteri gereksinimlerine uygunluğunu değerlendirmek amacıyla uzman görüşü veririz.

İşletmede faaliyet gösteren grupların tüm üyeleriyle çalışarak, ürün geliştirme ve üretim süreçlerine ve ayrıca tedarik, dağıtım ve hizmetlere odaklanırız. Teknolojinin güçlendirilmesi ve yeni mühendislik yeteneklerinin geliştirilmesi için planları ve somut aksiyonları başlatırız. Gerekli olduğunda, teknoloji yönetimini yapılandırır, Ar-Ge için olanakları yaratır ve yeni ürünler, uygulamalar ve hizmetler yaratma konusunda takımlara liderlik yaparız. Fabrikanın üretim ortamındaki operasyonel sistemlerle ilgili teknik destek sağlarız ve kalite, verimlilik ve maliyet azaltma konularında ilerleme kaydetmeyi amaçlarız.

Bunlara ek olarak, AREND teknoloji temelinin ve üretim altyapısının geliştirilmesi için yabancı kaynaklardan lisans, teknoloji ve know-how teminine de destek sağlamaktadır.

Teknoloji Yönetimi

  • Ürün ve Süreç Geliştirme
  • İnovasyon ve Ticarileştirme
  • Araştırma ve Geliştirme
  • Laboratuvar Projeleri
  • Know-How ve Lisans

Üretim Yönetimi

  • Tesis Yönetimi Sistemleri
  • Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Kalite Geliştirme
  • Verimlilik İyileştirme
  • Maliyet Azaltma
TOP