lastikiziAREND, 1995 yılında Cem Ergün tarafından bireysel girişim olarak danışmanlık faaliyetine başlamıştır. Adından da anlaşılacağı gibi, Araştırma-Geliştirme ve Endüstri konularında deneyim ve bilgi birikimi ile AREND özellikle sanayi şirketlerine hizmet vermeyi amaçlamıştır.

 AREND, danışmanlık faaliyetini

“AREND kurulma veya kurumlaşma aşamasında olan teknoloji yoğun sanayi şirketlerine, özellikle de uluslararası rekabet ölçeğine ulaşmak isteyen işletmelere, ürün yaratma ve üretme temel süreci üzerinde odaklanan, ve hammadde kaynaklarından müşteri tatminine kadar uzanan ikmal zinciri içinde kalite ve verimlilik hedefleyen,insan, teknoloji ve bilgi sermayesine dayalı yönetim sistemleri geliştirme ve yönlendirme hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.”

misyonu çerçevesinde yürütmüştür. Şirketlerin, insan, teknoloji ve bilgi kaynaklarını değerlendirmelerine, gelişim ve değişimlerine yol göstermeye devam etmiştir. Hammadde kaynaklarından müşteri memnuniyetine kadar uzanan tedarik zinciri içinde kalite ve verimliliği geliştirirken, özellikle de ürün yaratma ve üretme temel sürecine üzerinde odaklanmıştır. Şirketlerin teknoloji, inovasyon, üretim alanlarında yeni endüstriyel ve ticari değerler yaratmalarına destek vermiştir.

Kuruluş amacına uygun olarak üretim sektöründeki kuruluşlara yönetim sistemlerinin geliştirilmesi konularında danışmanlık yapma yanında, AREND bu kuruluşların yeni ihracat pazarlarına açılmalarına yol göstermek için, uluslararası pazarlama ve iş geliştirme alanlarına da yönelmiştir.

Bu nedenlerle, Türk sanayicilerinin ABD Savunma Bakanlığı (U.S. Department of Defense DoD) ve NATO Bakım ve İkmal Ajansı (NATO Maintenance and Supply Agency NAMSA) ihalelerine katılabilmelerini ve doğrudan teklif verebilmelerini sağlamak üzere 1997 yılında anonim şirket tüzel kişiliğine dönüşmüştür.

AREND, 1997 yılında AREND Endüstriyel Danışmanlık A.Ş. olarak yapılanmasının ardından NATO Gizlilik Belgesi sahibi ve Amerikan Savunma Bakanlığı’nın Ticaret Ortağı olmuş, Türk imalatçıları ile Merkezi Tedarikçi Kaydı, Ticari Ortak İnceleme ve Kaynak Yeterliliği konularında birlikte çalışarak ABD Savunma Bakanlığı onaylı tedarikçi olmalarına yardım etmiştir. Bu tedarikçiler, Türkiye’nin savunma ve ekonomik anlaşmaları çerçevesinde ABD Savunma Bakanlığı ihalelerini izlemeye, teklif vermeye ve ihracat yapmaya hak kazanmışlardır.

NATO‘nun Sürekli Tedarik ve Ömür Boyu Destek (Continuous Acquisition and Life Cycle Support) kuruluşu olan CALS çalışmalarında da yer alan AREND, CALS Akdeniz Konferansına katılmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin CALS Endüstri Yürütme Kuruluna seçilmiş, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), Kalite, Bilgi Teknolojileri alt komitelerinde görev yapmıştır.

AREND Endüstriyel Danışmanlık A.Ş. aynı zamanda Elektronik Ticaret ve Elektronik Data İletişimi (Electronic Commerce/ Electronic Data Interchange EC/EDI) konularında, kurumlar arası EC/EDI için Katma Değerli Ağ Hizmet Sunucusu (Value Added Network – VAN Service Provider) olarak çalışmalara başlamak üzere Amerikan Savunma Bakanlığı ile bir lisans anlaşması imzalamıştır.

AREND 1998 yılında, Amerika Birleşik Devletleri, Ohio, North Olmsted’de bulunan Advanced Communication Systems (ACS) şirketiyle yaptığı işbirliği sonucunda Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından onaylanarak VAN Service Provider sertifikasını almış Amerika Birleşik Devletleri dışında onaylı ilk ve tek VAN olmuştur. Bu sertifika ile AREND Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu’yu kapsayan Business to Business (B2B) Elektronik Ticaret konusunda danışmanlık ve ağ hizmetleri sunmayı amaçlamış, İstanbul Göztepe merkez ofisinde ve TÜBİTAK Gebze Teknopark’ta bulunan ofisinde 7günX24saat kesintisiz hizmet için yapılanmıştır. Ancak o tarihlerde ülke için henüz erken bir girişim olması nedeniyle bu konudaki gelişmeleri sürdürememiştir.

2000’li yıllarda ise AREND yurt içinde daha çok değişim yönetimi, kurumsallaşma ve stratejik yönetim, performans yönelik bütçe ve planlı çalışma konularına odaklanmıştır. Şirketlere danışmanlık, araştırma, mühendislik, ihracat geliştirme destekleri yanında, özellikle uluslararası iş ortaklıkları oluşturmalarına yönelik hizmetler sunulmuştur. Aynı paralelde, hizmet verilen kuruluşlar arasına yabancı şirketler eklenmiş, Türkiye’de var olmak isteyenlere pazar araştırma, pazara giriş, ticari faaliyet ve yapılanma hizmetleri verilmiştir.

Bu süreçte AREND Endüstriyel Danışmanlık yurt dışına da açılmış, uluslararası deneyim, ilişkiler ve hareket imkanları çerçevesinde, gidilen çeşitli ülkelerde projeler yüklenmiştir. AREND, Rusya’da Ekaterinburg merkezli Dış Ticaret Geliştirme Fonu FTDF (Foreign Trade Development Fund) ile iş ortağı olmuş ve URAL bölgesindeki şirketlere uluslararası işbirliği ve ticaret amaçlı hizmet vermiştir.

Gene 2000’li yıllarda AREND Endüstriyel Danışmanlık, Üretim Yönetimi ve Tedarik Zinciri konularında, Luxembourg merkezli olup, Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya gibi Avrupa ülkelerinde doğrudan faaliyet gösteren International GOPAL Consulting SA ile iş ortaklığı yapmış, GOPAL’i Türkiye’de temsil etmiş, birlikte Üretim Yönetimi ve Tedarik Zinciri projeleri yürütmüştür.

GOPAL ile birlikte, özellikle otomotiv sektörüne yönelik olarak Avrupa EUREKA platformunda bir Araştırma Projesi başlatılmış, Türkiye’de TUBİTAK desteği ile TEMSA A.Ş. ve Fransa’da OSEO ve ANVAR gibi benzer kuruluşların desteği ile CETIM (Le CEntre Technique des Industries Mécaniques) katılımlarıyla, E!3396 MAFLOW kodlu EUREKA Projesi gerçekleştirilmiştir.

AREND Endüstriyel Danışmanlık bu dönemin ardından 2004 – 2008 yılları arasında başta İran olmak üzere tekrar yurt dışı projelere odaklanmıştır. Lastik ve Kauçuk Endüstrisi alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere ürün geliştirme, üretim, pazarlama gibi süreçlerde ve ihtiyaç duydukları diğer konularda Yönetim ve Teknoloji Danışmanlığı Hizmetleri vermiştir.

Ayrıca, AREND İç Mimarlık, Tasarım ve Uygulama konularında yeni otel ve yenileme projeleri için Yönetim ve Koordinasyon Hizmetleri başlatmış, ve NAOS TASARIM ile işbirliği içinde, özellikle yurt dışında çeşitli projeler üstlenmiştir.

AREND, 1997’den bu yana 30’u aşkın yerli kuruluşa danışmanlık yapmış ve 25 yabancı şirkete hizmet sunmuştur. Yabancı şirketlerden 11’i için projeler kendi ülkelerinde, kendi tesislerinde ve bir anlamda Türkiye’den danışmanlık ihracatı şeklinde yürütülmüştür. 2013 sonunda AREND Endüstriyel Danışmanlık A.Ş.’nin tüzel kişilik olarak varlığı sona erdirilmiş olup, aynı profesyonel faaliyet serbest danışmanlık olarak AREND Yönetim Danışmanlığı başlığı altında devam etmektedir.

TOP